ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το βιβλίο «Φυσική» Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου( των Βλάχου Ι κ.ά. )
 
1.1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
 
1.1.1 Ύλη και κίνηση. (Σελ. 35-36)
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου. (Σελ. 36-38)
1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας. (Σελ. 38-40)
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα. (Σελ. 40-42)
1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σελ. (42-48)
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας. (Σελ. 48-49)
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας. (Σελ. 49-50)
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. (Σελ. 50-52)
1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. (Σελ. 52-59)
 
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 
1.2.1 Η έννοια της δύναμης. (Σελ. 75-76)
1.2.2 Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων. (Σελ. 77-82)
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. (Σελ. 82-84)
1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής. (Σελ. 84-87)
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων. (Σελ. 89-91)
 
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 
1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης – Αντίδρασης. (Σελ. 111)
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση. (Σελ. 112-113)
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο. (Σελ. 114-115)
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες. (Σελ. 115-116)
1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων.(Σελ. 117) 
1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων.(Σελ. 118-119)
1.3.7 Ο νόμος της τριβής. (Σελ. 120-123)
 
 
 
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
2.1.1 Η έννοια του έργου. (Σελ. 163-166)
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας.(Σελ.166-169)
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια. (Σελ. 169-172)εκτός από τη σελίδα 170 «Η δυναμική ενέργεια U …» έως τη σελίδα 172 «…διαφορές των δυναμικών ενεργειών»
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια. (Σελ. 172-175)εκτός από τη σελίδα 174 «Ποσοτικά η διατήρηση …» έως τη σχέση (3),
2.2.6 Η ισχύς. (Σελ. 178-179)

 


Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Βιβλίο: «Φυσική Γενικής Παιδείας Β’ Γενικού Λυκείου» των Ν. Αλεξάκη κ.ά.

 

1: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

1.1 Ο Νόμος του Coulomb

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο

1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

 

2:ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2.1 Ηλεκτρικές πηγές

2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα

2.3 Κανόνες του Kirchhoff

Όχι ο  «2ος Κανόνας Kirchhoff (Κίρχοφ)» ( σελίδα 71-72)

2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης

Όχι οι «Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)», «Χρωματικός κώδικας» και το Παράδειγμα υπολογισμού αντίστασης (σελίδα 79-80)

2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

 


Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Βιβλίο: «Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ ΓΕΛ» των Ι. Βλάχου κ.ά.

 

1:  ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1-1      Οριζόντια βολή

1-2      Ομαλή Κυκλική Κίνηση

1-3      Κεντρομόλος Δύναμη

 

2: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

2-1      Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2-2      Το φαινόμενο της κρούσης

2-3      Η έννοια της ορμής

2-4      Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2-5      Η αρχή διατήρησης της ορμής

2-6      Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2-7      Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

 

3:ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3-2      Οι νόμοι των αερίων.

3-3      Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

 

4:ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

4-5      Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

4-6      Θερμότητα.

4-7      Εσωτερική ενέργεια.

4-8      Πρώτος  θερμοδυναμικός  νόμος.

 

5:ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

5-6      Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων

5-7      Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.

5-8      Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.

 


Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α..

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1-1 Εισαγωγή.

1-2 Περιοδικά φαινόμενα.

1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση.

1-5α Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις.

1-6α Εξαναγκασμένες Μηχανικές ταλαντώσεις.
Από την 1-6β : Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις

1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων.

2. ΚΥΜΑΤΑ

2-1 Εισαγωγή.

2-2 Μηχανικά κύματα.

2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.

2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

2-5 Στάσιμα κύματα.

3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

3-1 Εισαγωγή.

3-2 Υγρά σε ισορροπία.

3-3 Ρευστά σε κίνηση.

3-4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας .

3-5 Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli.

3-6 Η τριβή στα ρευστά.

* Εξαιρούνται από τη διδακτέα (και εξεταστέα) ύλη του Κεφαλαίου 3: «Ρευστά σε Κίνηση» οι εφαρμογές 3.1 και 3.3 της παραγράφου 3-5 (Η Διατήρηση Ενέργειας και η Εξίσωση του Bernoulli) καθώς και οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις 3.11, 3.13, 3.14 και η άσκηση 3.22 του Κεφαλαίου 3.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4-1 Εισαγωγή.

4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.

4-3 Ροπή δύναμης.

4-4 Ισορροπία στερεού σώματος.

4-5 Ροπή αδράνειας.

4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.

4-7 Στροφορμή.

4-8 Διατήρηση της στροφορμής.

4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.

4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5-1 Εισαγωγή.

5-2 Κρούσεις.

5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.

5-9 Φαινόμενο Doppler.